res=kg Кыргыз фондулук биржасынын Пресс-клубу :: Экономикалык журналистика
 • Жобо жана максаттар

  КФБ Пресс-клубунун эң негизги максаты - бул фондулук рыноктогу жана жалпы эле экономикадагы активдүүлүктүн...

   
 • Стратегия

  Стратегия - бул 2012-жылга чейинки клубдун элестетүүсү, миссиясы жана чечүүчү маселелери...

   
 • Байкоо жүргүзүүчү Кеңеш

  Байкоо жүргүзүүчү Кеңеш - Фонддун иш-аракеттерин көзөмөлдөөчү коллегиалдуу орган