res=kg Кыргыз фондулук биржасынын Пресс-клубу :: Байланыш

Байланыш

Биздин дарек: Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек ш., Москва көч., 172

 

Байланыш тараптар жана телефондор: 

 

Надежда Добрецова, Коомдук Президент: +(996 777) 777 990

э-почта: nadya.dobretsova@gmail.com

 

Айбек Толубаев, Директор: +(996 312) 35-30-36

э-почта: aibek@kse.kg

 

Айгуль Байышбаева, Администратор: +(996 312) 31-14-85

э-почта: pressclub@kse.kg