res=kg Кыргыз фондулук биржасынын Пресс-клубу :: Жобо жана максаттар