res=kg Кыргыз фондулук биржасынын Пресс-клубу :: Байкоо жүргүзүүчү Кеңеш